Ståle Woldsæter

Daglig Leder
Tlf: 90177089
E-post: sw@lexow-las.no

Jazek Wojda

Lås tekniker

Daniel Linna Mo

Montør
Tlf: 91901828
E-post: dlm@lexow-las.no

Morten Larsen

Prosjektleder/Kalkulatør
Tlf: 95804103
E-post: ml@lexow-las.no

Bård Rømset

Montør
Tlf: 97480152
E-post: br@lexow-las.no

Marius Agnalt

Montør


Åge Sundstrøm

Prosjektleder
Tlf: 40602205
E-post: as@lexow-las.no

Nicolay Ottosen Moe

Montør
Tlf: 91645283
E-post: nom@lexow-las.no

Eirin Helland Woldsæter

Kalkulatør

Roger Osufsen

Ansvarlig Låsesmed
Tlf: 92693310
E-post: ro@lexow-las.no

Jon Einar Minge Larson

Montør
Tlf: 91904595
E-post: jem@lexow-las.no

Bjørn Anders Sæter

Montør